Category Archives: Իրադարձություններ

Հայտարարություն

Եվրասիա միջազգային համալսարանի նախամասնագիտական ուսուցման վարժարանը (հեղինակային ավագ դպրոց) հայտարարում է 2018-2019 ուսումնական տարվա ընդունելություն VIII-IX և X-XII դասարաններում: Վարժարանն իրականացնում է նախամասնագիտական ուսուցում տնտեսագիտության և կառավարման, իրավագիտության, օտար լեզուների, ֆիզմաթ և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, բժշկա-կենսաբանական, լրագրության, մանկավարժության ուղղություններով: Ուսման տարեկան վարձավճարը չորս հարյուր հազար դրամ է (ամսական 40 հազար դրամ): Ըստ առաջադիմության գործում է անվճար ուսուցման համակարգ: Վարժարանի կրթական ծրագրերի յուրահատկությունների և աշակերտների հմտությունների զարգացման ու անհատական լրացուցիչ...
Ավելին

Հայտարարություն

Եվրասիա միջազգային համալսարանի վարժարանը լրացուցիչ կրթական ծրագրի շրջանակներում 10-12-րդ դասարանների աշակերտներին հրավիրում է գործնական   լրագրության դասընթացների: Ուսումնական ծրագիրը կազմակերպվում է 102 ժամի շրջանակներում շաբաթական երեք օր՝ 2-ական ժամ՝ ժամը 1530 –ին : Ընդունելությունը իրականացվում է մրցութային հիմունքներով: Բարձր միավորներ ունեցող դիմորդները հնարավորություն կստանան սովորել անվճար կամ զեղչ հիմունքներով: Դասընթացի ընթացքում նախատեսվում են այցելություններ Հանրային ռադիո, տարբեր հեռուստաընկերություններ, ինչպես նաև գործնական մասնակցություն հաղորդաշարերին: Ուսման վարձը կազմում է 10.000 դրամ: Լրացուցիչ...
Ավելին

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՏԱՆԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԻ ԴՊՐՈՑՈՒՄ

Եվրասիա միջազգային համալսարանը հայտարարում է  «Պատանի իրավաբանի դպրոց»-ի ընդունելության մեկնարկը։ Ընդունելությունը իրականացվում է  մրցութային հիմունքներով։ Դպրոցի նպատակն է․
 • սովորողների մոտ ձևավորել իրավական մտածելակերպ և իրավական մշակույթ,
 • սովորողների մոտ զարգացնել ընդհանրական պատկերացումներ իրավունքի տարբեր ճյուղերի վերաբերյալ,
 • նպաստել սովորողների հաղորդակցային և բանակցային հմտությունների ու կարողությունների զարգացմանը,
 • կողմնորոշել սովորողներին իրավաբանի մասնագիտության հարցում։
Դասընթացը մեկնարկելու  է  նոյեմբերի 27-ից: Դասընթացի տևողությունը՝  6 ամիս, շաբաթական 2 անգամ, 3-ական ժամով: Դասընթացը դրական արդյունքներով ավարտած շրջանավարտները ստանում...
Ավելին

«Քայլ առաջ» ամառային դպրոց Եվրասիա վարժարանում

«Քայլ առաջ»  հեղինակային ծրագրի շրջանակներում Եվրասիա վարժարանը կազմակերպում է ամառային դպրոց։ Նպատակը.
 • ձևավորել և զարգացնել վարժարանում սովորելու համար պահանջվող հմտությունները
 • ներկայացնել վարժարանի կրթական մշակույթը և ուսումնական գործընթացների յուրահատկությունները
 • ներկայացնել մասնագիտության ընտրության համար անհրաժեշտ չափանիշները
Դասընթացները կանցկացնեն եվրոպական համալսարաններում վերապատրաստված մասնագետները և միջազգային կամավորներ։ Ամառային դպրոցի ծրագրով նախատեսված են հետևյալ դասընթացները.
 • Ինչպես աշխատել առանց խոչընդոտների. կարծրատիպերի հաղթահարում,
 • Քննադատական մտածողությունը որոշումներ կայացնելիս
 • Անձնական աճի զարգացում
 • Հաղորդակցման հմտություններ
 • Ինքնաներկայացման հմտություններ
 • Բարդ...
Ավելին

facebook like buttonрусскийрусскийрусскийрусскийрусскийрусскийрусский