Փաստաթղթեր

Դիմող աշակերտները պետք է հանձնեն փաստաթղթերի հետևյալ փաթեթը.

  • դիմում-հայտ (ներկայացնում է ծնողը),
  • հանրակրթական դպրոցի IX դասարանի ավարտական վկայական (բնօրինակը),
  • համապատասխան դասարանի փոխադրման թերթիկ (եթե տեղափոխություն է 11-րդ և 12-րդ դասարան),
  • անձնական գործի փաթեթ,
  • ծննդյան վկայականի պատճեն,
  • 4 լուսանկար (3×4),
  • վճարած գումարի անդորրագիր (3000 ՀՀ դրամ՝ որպես փաստաթղթերի ընդունման վարձ):

Ընդունելության կարգ 
Փոխադրման տեղեկանք
Դիմում-հայտ` նախատեսված աշակերտի լրացման համար 
Դիմում-հայտ` նախատեսված ծնողի լրացման համար (X դասարան) 
Դիմում-հայտ` նախատեսված ծնողի լրացման համար (XI դասարան) 

Լրացված հայտերը ուղարկել հետևյալ էլ. հասցեով` [email protected], կամ ներկայացնել Եվրասիա վարժարան (հասցե` Ազատության 24/2):

facebook like buttonрусскийрусскийрусскийрусскийрусскийрусскийрусский