Վճար

Սիրելի' աշակերտ,

Եվրասիա վարժարանի (ավագ դպրոցի ծրագիր) ընդունելության քննությունների և հարցազրույցի արդյունքներով դու կարող ես սովորել ներքոհիշյալ հոսքերում:

*Ուսման      վարձի   արտոնություն

* Յուրաքանչյուր առարկա գնահատվում է 20 միավորանոց համակարգով:

* Բոլոր հոսքերի ընդունելության մրցութային քննություններից հետո դիմորդը մասնակցում է օտար լեզվից հարցազրույցի:

Մարզերից եկող աշակերտների ուսման վարձը զեղչվում է  10%-ով։

Ուսման վարձերի սանդղակը հետևյալն է՝

Ըստ դասարանների բարձրացման՝ վարձավճարի փոփոխություն տեղի չի ունենում։

Ուսման տարեկան վարձը սահմանվում է ընդունելության մրցութային քննություններից ստացած միավորների հիման վրա.

  • 38-40 միավոր- անվճար ուսուցում՝ 1-ին կիսամյակում
  • 32-37 միավոր- ամիսը  25%  զեղչ՝ 1-ին կիսամյակում
  • 26-31 միավոր- ամիսը  10% զեղչ՝ 1-ին կիսամյակում
  • 16 -25 միավոր – բազային վարձ
  • Մինչև 16 միավոր - տարեկան վարձին հավելյալ 50000 դրամ

Երկրորդ կիսամյակում արտոնությունները կարող են պահպանվել բարձր առաջադիմության դեպքում

facebook like buttonрусскийрусскийрусскийрусскийрусскийрусскийрусский