Վճար

Սիրելի' աշակերտ,

Եվրասիա վարժարանի (ավագ դպրոցի ծրագիր) ընդունելության քննությունների և հարցազրույցի արդյունքներով դու կարող ես սովորել ներքոհիշյալ հոսքերում:

*Ուսման      վարձի   արտոնություն

* Յուրաքանչյուր առարկա գնահատվում է 20 միավորանոց համակարգով:

*Ուսման տարեկան վարձը սահմանվում է ընդունելության մրցութային երկու քննությունից ստացած միավորների հիման վրա։

Ուսման վարձերի սանդղակը հետևյալն է՝

Ուսման տարեկան վարձը սահմանվում է ընդունելության մրցութային քննություններից ստացած միավորների հիման վրա.

  • Մինչև 15 միավոր - տարեկան վարձին հավելյալ 50000 ՀՀ դրամ (միայն 10-րդ դասարանում)

 

facebook like buttonрусскийрусскийрусскийрусскийрусскийрусскийрусский