Վճար

Սիրելի' աշակերտ,

Եվրասիա վարժարանի (ավագ դպրոցի ծրագիր) ընդունելության քննությունների և հարցազրույցի արդյունքներով դու կարող ես սովորել ներքոհիշյալ հոսքերում:

 

  Դասարաններ

 

Նախամասնագիտական        ուղղություններ

 

Ընդունելության քննությունները          

 

 

 

Ընդունելության տեղ (վճարովի)

 

 

 

 

Ուսման բազային վարձը/դրամ/տարեկան

X

XI

XII

  Տնտեսագիտական,         կառավարում Հլգ(գ)* Մթ.(գ)* Օտլ)  

400 000

կամ

ամսական

40 000

 

  Իրավագիտություն Հլգ(գ)* ՀԺՊ(գ)* Օտլ)
 Անգլերեն Հլգ(գ)* Օտլ(գ)* Օտլ)
 Գերմաներեն Հլգ(գ)* Օտլ(գ)* Օտլ)
 Ֆրանսերեն Հլգ(գ)* Օտլ(գ)* Օտլ)
 Լրագրություն Հլգ(գ)* ՍԱ* Օտլ)
 Մանկավարժություն/

հոգեբանություն

Հլգ(գ)* Մթ./կենս.(գ)* Օտլ(գ)
 Բժշկություն և ֆարմացիա Հլգ(գ)*   Քիմ/Կենս(գ)* Օտլ)
  Ֆիզմաթ և    տեղեկատվական  տեխնոլոգիաներ Հլգ(գ)* Մթ.(գ)* Օտլ)

                                                                                                                                                                      * Յուրաքանչյուր առարկա գնահատվում է 20 միավորանոց համակարգով:                      

* Բոլոր հոսքերի ընդունելության մրցութային քննություններից հետո դիմորդը մասնակցում է օտար լեզվից հարցազրույցի:

* 9-րդ դասարանի վկայականում ավարտական քննական առարկաներից 16 և ավելի միջին գնահատական ունեցող աշակերտը վարժարան կարող է ընդունվել հարցազրույցով:

ւսման      վարձի   արտոնություն

Ուսման տարեկան վարձը սահմանվում է ընդունելության մրցութային քննություններից ստացած միավորների հիման վրա.

·        38-40 միավոր- անվճար ուսուցում՝ 1-ին կիսամյակում

·        32-37 միավոր- ամիսը  30.000  դրամ՝ 1-ին կիսամյակում

·        26-31 միավոր- ամիսը  35.000  դրամ՝ 1-ին կիսամյակում

·        16 -25 միավոր – բազային վարձ

·        Մինչև 16 միավոր - ամիսը 45 000 դրամ՝ 1-ին կիսամյակում

Երկրորդ կիսամյակում արտոնությունները կարող են պահպանվել բարձր առաջադիմության դեպքում

 

 

facebook like buttonрусскийрусскийрусскийрусскийрусскийрусскийрусский