Մեր դպրոցը

Սիրելի'  Ծնողներ.

1Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր անձնական նախաձեռնությամբ  հիմնադրած վարժարանի նկատմամբ հավատ ունենալու  և երեխայի կրթադաստիարակչական նուրբ ու բարդ գործընթացների իրականացումը մեզ վստահելու համար: Չեմ կարծում, թե մեր համագործակցության ընթացքում  դժգոհության առիթներ են եղել:

Միաժամանակ նպատակահարմար եմ գտնում Ձեզ տեղեկացնել, որ վարժարանը անցել է պետականորեն  սահմանված ուսումնական պլաններով և առարկայական ծրագրերով ուսուցման կազմակերպման նոր համակարգի` հիմք ընդունելով հանրակրթական չափորոշիչները: Դժվարացել է մանկավարժի աշխատանքը, մեր պահանջները չբավարարող մանկավարժներին աստիճանաբար փոխարինել  են մրցույթով անցած առավել փորձառու և նոր մեթոդներով ու հիմնական կարգավիճակով աշխատող մանկավարժներ: Այս չափազանց պատասխանատու խնդիրը լուծելու համար, ինչպես ցույց տվեց տարիների փորձը, պահանջվեց նաև Ձեր աջակցությունը:  Մենք համոզվեցինք, որ առանց շահագրգիռ և մոտիվացված ծնող - բարձրակարգ ու բարոյական նկարագիր ունեցող մանկավարժ - կրթությանը անմնացորդ նվիրված տնօրինություն եռակողմ, ներդաշնակ ու փոխըմբռնված աշխատանքի, հնարավոր չէ հասնել նոր պահանջներով վարժարանային յուրահատուկ ծրագրերի կատարմանը: Այնպես որ, Եվրասիա վարժարանը համակողմանիորեն բավարարում է Ձեր պահանջները: Մենք պատասխանատու ենք Ձեր կողմից առաջադրված ծրագրերի իրականացման համար:

Այսօր մեր գլխավոր խնդիրն է ժամանակակից մեթոդական հնարքներով աշակերտին տալ միասնական քննական համակարգի ծրագրային պահանջներով հաստատուն, իրական  ու համակարգված գիտելիք,հնարավոր դարձնել հաղթահարելու  հանրապետության  ու արտասահմանյան երկրների առաջավոր  բուհերի ընդունելության մրցութային քննությունները: Բազմաթիվ  նուրբ ու յուրահատուկ կրթադաստիարակչական ու մանկավարժական-տեխնոլոգիական բարդ խնդիրները արդեն լուծվում են, հետևաբար,  Դուք պետք է զերծ մնաք վարժեցնողների` ՙռեպետիտորների՚ համագործակցությունից:

Փոխվել են ժամանակները, պահանջները, հնարավորությունները…

Ձեր գլխավոր խնդիրն  է, որպեսզի երեխան ստանա որակյալ կրթություն. մենք դա ապահովում ենք:  Եթե մեր մանկավարժական փորձառու և արհեստավարժ կոլեկտիվի մասնակիցների համատեղ ջանքերով Ձեր նպատակները չիրականացվեն, չեմ կարծում թե որևէ անհատի դա կհաջողվի:

Այս պահանջը լիարժեք կատարելու համար խնդրում եմ.

  • նախ և առաջ զերծ մնալ մեր առանձին մանկավարժ-մասնագետների կամ աշխատակիցների  կատարած աշխատանքի գերագնահատումից` անտեսելով ամբողջ մանկավարժական թիմի կատարված  մեծ ծավալի աշխատանքը: Դա բնորոշ է մասնավոր դպրոցին, որովհետև ուսուցման  որակի համար պատասխանատու է  նրա  հիմնադիր տնօրենը, ումն էլ վերապահված է աշակերտի գնահատման և ատեստավորման  պատասխանատվությունը`  Ձեր, որպես պատվիրատուի, պահանջների կատարումը:
  • լինել շատ ուշադիր երեխայի նկատմամբ: Երբեմն ծնողի զբաղվածության պատճառով առաջանում են  անտարբերության դրսևորումներ, որոնք  կարող են  ունենալ կործանարար հետևանքներ: Այսօր խիստ անհրաժեշտություն է առաջացել երեխային աջակցել, ուժեղացնել  վերահսկողությունը և  պահանջկոտությունը, երեխայի ստացած Ձեզ չբավարարող  ցանկացած գնահատական քննարկել տնօրինության հետ`  ներկա դարձնելով ուսուցչին: Համոզված  եղե'ք, որ  տնօրինությունը իրական գնահատականի է կողմնակից:
  • ծանոթանալ և կարծիք հայտնել վարժարանում ներդրված գիտելիքի գնահատման հեղինակային ծրագրին,որը իրականացվում է գրավոր հիմունքներով` կիսամյակում երկու անգամ հաճախականությամբ: Այդ համակարգը նպատակ ունի ոչ միայն աշակերտի ստացած գիտելիքը բնութագրող միավորների փոփոխության շարժը  բացահայտել ու կառավարելի դարձնել յուրաքանչյուր աշակերտի ուսուցման ընթացքը, այլ նաև մանկավարժների աշխատանքների կատարած որակի նկատմամբ հսկողության իրականացնել:
  • իրազեկված լինել, որ ներկայումս վարժարանը ներդաշնակ անցում է կատարում կրեդիտային ուսուցման և գնահատման համակարգի /առաջինը ՀՀ-ում/, որտեղ բացի ստացված գիտելիքը,  հաշվառվում են նաև աշակերտի հաճախումները, ինքնուրույնաբար կատարած աշխատանքների ծավալը /հատկապես հետազոտական/, լսարանում ցուցաբերած ակտիվությունը և այլն: Այսպիսով համակողմանի և համալիր հսկողություն կսահմանվի աշակերտի կատարված բոլոր աշխատանքների  նկատմամբ ու պայմաններ կստեղծվեն` հետագայում բուհերում սովորելիս հեշտությամբ հարմարվելու ուսանողական նոր գործառույթներին: Այս մեթոդը ունի աշակերտի`  սովորելու նկատմամբ  մոտիվացման բարձրացման մեծ ազդեցություն և ցանկալի հետևանքներ է առաջացնում:
  • չհամագործակցել կրկնուսույցների հետ /մանավանդ, որ նրանք այլևս որևէ առնչություն չունեն ընդունելության քննություններին/:  Այս վարժարանը արդեն համակողմանիորեն  կատարում է Ձեր պատվերը, մինչդեռ կրկնուսույցը, անտեղյակ լինելով մեր ծրագրերին և ՀՀ ԿԳ նախարարության օրեցօր փոփոխվող մեթոդական պահանջներին, ընդունելության միասնական քննությունների անցկացման նոր պայմաններին և այլն, մեր համոզմամբ ավելորդ աշխատանք է կատարում , չհաշված երեխայի գերծանրաբեռնվածությունը և մեր հանձնարարությունների թերի կատարումը: Վարժարանի տնօրինությունը  ժամանակին իրազեկում  է պետական պաշտոնական տեղեկատվությամբ և, համարժեք արձագանքելով, զերծ պահում դիմորդներին միասնական քննությունների հնարավոր անհաջողություններից: Ավելացնենք նաև, որ անհրաժեշտության դեպքում օրվա երկրորդ կեսին վարժարանում անցկացվում են  անհատական լրացուցիչ անվճար հիմունքներով պարապմունքներ:

Հարգելի' ծնողներ,

համոզված եմ, որ մեր համագործակցությունը այսուհետ  երաշխավորված  կլինի, եթե Դուք առավել հավատով լցվեք այս ինքնատիպ ուսումնական հաստատության նկատմամբ: Մենք գտնվում ենք միևնույն նավակում, սակայն մեր վրա դրված է նավավարի պարտականություն, որը կատարվում է սիրով և արհեստավարժ:

Այսպես է տրվում բարձրակարգ մասնագետ դառնալու մեկնարկը:

Հիմնադիր-տնօրեն, պրոֆեսոր`                          Ս.Օհանյան

Կարծիքներ, դիմումներ, առաջարկներ և հարցեր ունենալու դեպքում դիմե'ք մեզ` [email protected] հասցեով:

facebook like buttonрусскийрусскийрусскийрусскийрусскийрусскийрусский