Հոսքեր, ենթահոսքեր

Տնտեսագիտական և կառավարման

 • Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ
 • Հաշվապահական հաշվառում և ֆինանսներ
 • Մարքեթինգ և բիզնես

Վարժարանի սաները միաժամանակ մասնակցում են Բիզնես դպրոցի պարապմունքներին: Հանրապետությունում նախադեպը չունեցող այս ծրագրի շրջանակներում աշակերտները ծանոթանում են բիզնեսի կազմակերպման հիմունքներին, զարգացնում են ձեռնարկատիրական հմտություններ, սովորում են վաստակել, պլանավորել ծախսերը, կատարել ներդրումներ, խնայել և զբաղվել բարեգործությամբ: Ծրագրի ընթացքում աշակերտները հանդիպում են հաջողակ գործարարների հետ և ծանոթանում նրանց փորձին:

Իրավաբանական

 • Քրեական իրավունք
 • Քաղաքացիական իրավունք
 • Միջազգային իրավունք

Վարժարանում գործում է իրավաբանական կլինիկա, որտեղ հումանիտար հոսքի իրավագիտություն մասնագիտության աշակերտները կարող են զարգացնել իրենց տեսական գիտելիքները` հաճախորդներին իրավաբանական խորհրդատվություն տալու միջոցով: Կլինիկայի շրջանակներում վարժարանի սաներն այցելում են ՀՀ արդարադատություն իրականացնող մարմիններ (դատարաններ) և իրավապահ մարմիններ (ոստիկանություն, քննչական բաժանմունք):

Օտար լեզուների

 • Անգլերեն
 • Ֆրանսերեն
 • Իսպաներեն

Շուրջ 3 տարի է, ինչ վարժարանում գործում է Անգլերենի ակումբ: Ակումբին կարող են մասնակցել վարժարանի բոլոր աշակերտները` անկախ մասնագիտական ուղղվածությունից: Ակումբը ամեն տարի իր գործունեության շրջանակներում հյուրընկալում է օտարերկրյա կամավորներ, փորձագետներ, մասնագետներ, ովքեր կարողանում են անգլիախոս միջավայր ստեղծել: Նրանց շնորհիվ աշակերտները ոչ միայն սկսում են հաղորդակցվել անգլերենով, այլ նաև ծանոթանում են տվյալ երկրի մշակույթին և ազգային յուրահատկություններին, ինչն էլ, իր հերթին, խթանում է հանդուրժողականությանը:

Ֆիզիկա-մաթեմատիկական և տեղ. տեխնոլոգիաների

 • Մաթեմատիկա
 • Ֆիզիկա
 • Տեղ. տեխնոլոգիաներ

Համակարգչային լաբորատորիան, որը հագեցած է անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներով, ցուցադրական նյութերով, համակարգչային տեխնիկայով, smart գրատախտակով, համապատասխան մասնագիտական ծրագրերով, մեծապես նպաստում է դասապրոցեսին: Ծրագրի շրջանակներում աշակերտները ծանոթանում են տեղեկատվական ծրագրերի մշակմանը, դրանց կիրառման սկզբունքներին, զարգացման միտումներին: Այն մշտապես բաց է աշակերտների համար:

Բժշկա-կենսաբանական

 • Բժշկական
 • Կենսաբանական

Բնագիտական առարկաների ուսուցումը չի կարող կազմակերպվել միայն դասասենյակում և ամբողջ դասարանի համար միաժամանակ, այդ իսկ պատճառով Եվրասիա վարժարանը հետամուտ է եղել ստեղծելու մասնագիտական դասասենյակներ: Բնագիտական առարկայական կրթական միջավայրը կազմում է վարժարանի կրթական միջավայրի մի մասը և կապված է վերջինիս հետ բազմաթիվ կապերով` տեխնիկական միջոցներ, դիդակտիկ նյութեր, գործիքներ:

Լրագրության

 • Միջազգային լրագրություն
 • Հեռուստառադիո լրագրություն
 • Էլեկտրոնային լրագրություն

"Լրագրություն" մասնագիտության հիմնական նպատակն է պատրաստել հասարակության ժամանակակից պահանջներին համապատասխան մասնագետներ: Գործնական հմտությունները զարգացնելու նպատակով աշակերտները կառավարում են վարժարանի պաշտոնական կայքը, ֆեյսբուքյան էջը, էլեկտրոնային մամուլը, ներվարժարանական տեղեկատվության կուտակման և տարածման աշխատանքները:

Մանկավարժության և հոգեբանության

Հոգեբանամանկավարժական լաբորատորիայում գործնական հմտությունների զարգացման նպատակով ստեղծվում են թրեյնինգային և բանավեճային խմբեր` հոգեբանամանկավարժական ծառայություններ մատուցելու և խորհրդատվություն տրամադրելու նպատակով: Ուսուցումը կազմակերպվում է նոր մանկավարժական փոխներգործուն բազմազան տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, տրվում են գործնական հմտությունների զարգացման մի շարք հնարավորություններ:

facebook like buttonрусскийрусскийрусскийрусскийрусскийрусскийрусский