Համակարգչային սրահ

lab

Համակարգչային սրահ

Եվրասիա վարժարանի լսարաններում անցկացված է համակագչային և պրոյեկտորային ցանց: Լսարաններում աշակերտները կարող են օգտվել համակարգչային սարքավորումներից: Աշակերտները կարող են օգտվել ինչպես լսարանների, այնպես էլ համակարգչային լսարանի համակարգիչներից: Բոլոր համակարգիչներն ունեն ADSL ինտերնետային արագ կապ:

Այդ հնարավորությունները ստեղծված են, որպեսզի աշակերտները կատարեն ուսումնառության ընթացքում տնային և ինքնուրույն աշխատանքներ, ռեֆերատներ և հանձնարարություններ:

facebook like buttonрусскийрусскийрусскийрусскийрусскийрусскийрусский