Գրադարան

library

Գրադարան

Եվրասիա վարժարանի գրադարանն ունի տեղեկատու, մասնագիտական և գեղարվեստական գրականություն` հայերեն և օտար լեզուներով: Վարժարանը ստանում է թերթեր և ամսագրեր: Ֆոնդը համալրվում է նաև պահանջվող գրականության էլեկտրոնային տարբերակներով:

Եվրասիա վարժարանն անդամակցում է Հայաստանի էլեկտրոնային գրադարանների Կոնսորցիումին (ՀԳԷԿ) և հնարավորություն ունի օգտագործելու տրամադրվող պաշարները` EBSCO և այլն: Միջգրադարանային բաժնույթից օգտվելու համար վարժարանը պայմանագրեր ունի նաև Հայաստանի Ազգային գրադարանի, ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարանի հետ:

facebook like buttonрусскийрусскийрусскийрусскийрусскийрусскийрусский